Svealandsmästerskapen 2008

P 14 SLÄGGA
4. Andreas Eriksson IK Heros FIK 26,40 m

 P 14 KULA
8. Andreas Eriksson IK Heros FIK 9,93 m

 P 14 DISKUS
10. Andreas Eriksson IK Heros FIK 26,51 m