Slägg o Diskuskarneval Västerås 2010

P 17
Slägga
2. Andreas Eriksson IK Heros FIK 33.42 m

Diskus
3. Andreas Eriksson IK Heros FIK 33.80 m