Skol SM 2010

Diskus

P 16
7. Andreas Eriksson 34,77 m

 Slägga
7. Andreas Eriksson 35,01 m

 Kula
8. Andreas Eriksson 12,11 m