INBJUDAN

HEROS SPELEN
Smedjebacken
INSTÄLLD

13 Augusti 2016
Kula, Diskus, SpjutTävling: Nationell tävling Kula, Diskus, Spjut. Spjut o Kula DM för Dalarna.
Klasser: MS, M22, P19, P17, KS, K22, F19, F17
Spjut banor: Ansatsmattor, ansatsbana 27 m.
Anmälan: skall vara IK Heros FIK tillhanda senast Fredagen den 5 Augusti 2016
e- mail : ikherosfik@hotmail.com
Ange: Födelseår, klass, klubb, personbästa.
Start avgifter: 70 kr/ gren gäller endast DM deltagare, Avgiften faktureras respektive klubb
Deltagare utom DM , ingen Startavgift
Var vänlig uppge Namn, adress, telnr eller e-post till kontaktperson.
Tidsprogram, PM och Resultatlista kommer att finnas på vår Hemsida
www.ikherosfik.se
Efteranmälan: Till dubbel avgift, gäller endast DM.
Priser: Utdelas endast i DM till de 3 främsta i varje klass.
Idrottsplats: Herosvallen, Frejgatan, Smedjebacken
Information lämnas av Kjell Eriksson Tel: 070-3464758.
e-mail: ikherosfik@hotmail.com

Välkomna
IK Heros Friidrotts Klubb
Smedjebacken